PFA în sistem real vs. PFA cu normă de venit: Cine are o povară fiscală mai mare?

Contribuabilii care desfășoară activități economice ca persoanele fizice autorizate (PFA) și titulari ai unor întreprinderi individuale (ÎI) sau familiale (ÎF) au un regim fiscal diferit față de cel întâlnit anul trecut, unul ce poate fi considerat mai avantajos. Dincolo de acest aspect, obligațiile fiscale sunt diferite în funcție de felul în care se determină impozitul pe venituri: în sistem real sau pe baza normelor de venit. În articolul de astăzi este prezentat modul de calcul al obligațiilor fiscale totale în cele două cazuri.

Persoanele fizice ce obțin venituri din activități independente, fie ca PFA, fie ca ÎI sau IF, datorează anul acesta contribuții sociale pentru pensii (CAS) și sănătate (CASS) raportate la noul salariu minim pe economie, de 2080 de lei, după cum urmează:

 • CAS de 25%, aplicată asupra unui venit ales de către contribuabil, dar cel puțin egal cu salariul minim brut pe țară (2080 de lei);
 • CASS de 10% la salariul minim pe economie (2080 lei).

 • Trebuie menționat faptul că obligația de a le plăti apare doar atunci când veniturile anuale depășesc nivelul a 12 salarii minime brute.
 • Totodată, aceste categorii de contribuabili vor achita și un impozit pe veniturile obținute pe durata unui an fiscal, diferențiat pentru PFA-urile în sitem real și cele care aplică norma de venit.

 

 • Valoarea totală a obligațiilor socialedatorate pe durata unui an este influențată exact de valoarea impozitului pe venituri, iar în cele ce urmează este estimată povara fiscală totală pentru PFA-urile în sistem real și cele care calculează impozitul pe baza normei de venit.
 • obligațiile fiscale pe care le are de plătit o PFA ce își determină impozitul în sistem real;
 • obligațiile fiscale pe care le are de plătit o PFA ce își determină impozitul pe baza normelor de venit;
 • în ce situație este mai mare povara fiscală suportată de către PFA-uri.

1.Obligațiile fiscale pentru o PFA în sistem real

Un PFA în sistem real este impozitat la valoarea venitului net, care se obține ca diferență între venitul brut încasat și valoarea totală a cheltuielilor deductibile.

Impozitul pe veniturile nete astfel calculate este de 10%, din care s-au dedus și valoarea CAS și CASS.

contribuțiile sociale sunt socotite la valoarea unui salariu minim brut pe economie, respectiv 2080 de lei, fără a conta valoarea efectivă a veniturilor brute înregistrate pe parcursul unui an:

 • CAS este în procent de 25% din această valoare, respectiv 520de lei / lună;
 • CASS este în procent de 10% din valoarea salariului minim brut pe economie, ceea ce corespunde unei plăți lunare de 208 de lei.
 • În ceea ce privește impozitul pe venituri, o PFA ce aplică sistemul real de impozitare are posibilitatea de a-și deduce o bună parte a cheltuielilor operaționale anuale, numite cheltuieli deductibile.

VENITURI -CHELTUIELI= VENIT NET

10% IMPOZIT

Daca venitul este mai mare de 24960 lei se plateste

-10 % SANATATE (2496 lei)/AN

-25 % PENSIE (6240 lei)/AN

Daca venitul este mai mic de 24960 lei nu este obligatoriu plata pentru PENSIE si SANATATE

Se poate opta pentru PENSIE si SANATATE

Pentru un angajat:

 • 208 lei/luna -SANATATE
 • 510 lei/luna -PENSIE

TITULARUL PFA-ului NU SE POATE ANGAJA.

Maxim 4 angajati.

2.Obligațiile fiscale pentru o PFA cu normă de venit

 • În cazul unei PFA ce aplică un sistem de impozitare pe baza normei de venit, valoarea totală a contribuțiilor sociale, respectiv CAS și CASS, este estimată în același fel ca în cazul unei PFA în sistem real.
 • Diferența de impozitare față de o PFA ce aplică sistemul real este dat de utilizarea unor norme de venit, stabilite în mod diferit în funcție de județ, domeniul de activitate desfășurat, dar și de zona în care activitatea este desfășurată.
 • Doar anumite coduri CAEN pot opta pentru norma de venit
 • SANATATE 10% la plafon (24960 lei)
 • PENSIE 25% la plafon (24960 lei)
 • Daca este angajat cu 8 ore pe zi atunci plateste doar 10% pentru 60% din norma de venit

  Concluzie: Povara fiscală e mai mică pentru cei cu normă de venit

 • Din calculele prezentate anterior se poate trage concluzia că o PFA ce aplică sistemul de impozitare bazat pe norma de veniteste avantajată în comparație cu o PFA în sistem real.
 • Cu toate acestea, povara fiscală poate fi egală doar dacă valoarea cheltuielilor deductibile în cazul unei PFA în sistem real ar fi mai mari.
 • Norma de venit poate fi corectata dupa  mai multe criterii. Verifica la sfarsitul tabelului din judetul in care iti desfasori activitatea daca norma de veniteste corectata si criteriile de corectie.
 • Pentru a calcula platile catre bugetul de stat si de asigurari sociale aplica procentele de impozit si de contributii la valoarea normei de venit ( sau la valoarea lor cumulata daca desfasori mai multe activitati).

 

 • Atentie!

 • Daca desfasurati mai multe activitati impuse cu norme de venit, acestea se cumuleaza.
 • Daca una dintre activitatile desfasurate nu se poate impozita la norma de venit (nu este in Nomenclatorul activitatilor care pot fi impuse cu norme de venit) se aplica sistemul real pentru toate activitatile desfasurate.
Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II