PREZENTARE CORSIM SILVER -RECICLARE DEȘEURI

Societatea noastră SC Corsim Silver SRL, în colaborare cu SC Ross & Li SRL, vine în întâmpinarea agenților economici, în vederea colectării deșeurilor reciclabile și astfel SALVĂM NATURA!

Conform ultimelor reglementări legislative, agenții economici sunt sancționați în ceea ce privește nerespectarea normelor de gestionare a deșeurilor. Dacă agenții economici aveau o obligație generală de a respecta normele legislative de mediu privind regimul deșeurilor, în multe cazuri articolele din lege lăsând loc interpretărilor, noul act normativ a adus reglementări clare, stabilind obligația pentru fiecare agent economic de a colecta selectiv hârtia, sticla, metalul sau plasticul.

Acest act normativ, OUG 68/2016 promulgată recent, nu a făcut decât să completeze Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor și se încadrează perfect în principiul “primești pentru cât arunci”.

În ceea ce privește evidența gestiunii deșeurilor, agenții economici generatori de deșeuri au obligația de a desemna un responsabil de mediu din cadrul companiei; sau să-și externalizeze serviciile de mediu către o companie specializată; așa cum este SC Ross & Li SRL, modalitate tot mai practică în ultima perioadă și care vă scutește de grija respectării legislației specifice de mediu.

Astfel, art 22 din lege precizează: “Deținătorii/producătorii de deșeuri persoane juridice, comercianții precum și operatorii economici prevăzuți la alin. (2) (firmele care efectuează operații de colectare și transport de deșeuri), au obligația să desemneze o persoană din rândul angajaților proprii care să urmărească și să asigure îndeplinirea obligațiilor prevăzute de prezenta lege sau să delege această obligație unei terțe persoane”. Aceste persoane trebuie să fie instruite în domeniul gestiunii deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate”. Câștigă timp prețios pentru compania ta!

Încredințează sarcinile de mediu în grija unei companii cu experiență în acest domeniu și care este în permanență la curent cu ultimele modificări legislative. SC Ross & Li SRL lucrează cu personal calificat în domeniul mediului; și își asumă întreaga responsabilitate ce îi revine prin contractul asumat în cazul unui control de la autoritățile competente.
Vă mulțumim și vă felicităm pentru alegerea dumneavoastră!

Neamti Daniela

Neamti Daniela

Consultant 0 786208566 consultanta.corsim@gmail.com

Send a Request

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II