TRANSFORMARE SRL – D IN SRL

Reprezentantii SRL-D – urilor care au implinit termenul de 3 ani de la data infiintarii, trebuie sa faca demersurile necesare pentru schimbarea sintagmei SRL-D in SRL.

ACTE NECESARE :

*CUI ( Certificat de inregistrare ) in original

*Copie CI asociat/i si administrator/i

*Ultimul act constitutiv actualizat

*Certificate constatatoare in original

Gheorghian Dana

Consultant

0786 208 566
office.corsim@gmail.com

Send a Request

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II