OBȚINERE PUNCT DE VEDERE/NEGAȚIE PRIVIND

SECURITATEA LA INCENDIU

Documente necesare:

*copie CUI,

*copie extras CF,

*copie contract de închiriere/comodat,

*planuri de arhitectură, releveuri, schițe ale spațiului/amenajări din care să reiasă exact suprafața desfășurată pentru care se solicită punctul de vedere (copie).

DOCUMENTELE SE DEPUN IN 2 EXEMPLARE.

Istrate Adriana

Consultant 0752 139 873 corsimconsulting@gmail.com

Send a Request

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II