Problema locatarilor care nu își plătesc utilitățile este destul de cunoscută. Ce măsuri poți să iei împotriva unor astfel de vecini care încurcă bunul-mers al întregului bloc de locatari? Dacă nu există o asociație de proprietari, nu prea ai ce face. Află din acest articol de ce înființarea unei asociații de prprietari este necesară și cum faci acest lucru!

Utilitatea unei asociații de proprietari

Asociația de proprietari are 3 beneficii majore:

 • centralizează facturile de la furnizorii de utilități și le împarte spre plată locatarilor în funcție de consumul fiecăruia, în funcție de numărul de persoane, de suprafața apartamentului sau în funcție de alți parametri stabiliți,
 • organizează ședințe și implementează îmbunătățiri în spațiul blocului,
 • îi execută silit pe locatarii rău-platnici.

Atunci când blocul are o asociație de locatari înregistrată legal, înseamnă că acest organism se ocupă de administrarea și bunul mers al condominiului. O astfel de asociație este non-profit, însă administratorul sau/și casierul pot încasa un salariu pentru activitățile prestate. Acest salariu este plătit în mod egal, prin diviziune, de către toți proprietarii apartamentelor din acel bloc.

Legea care guvernează asociațiile de proprietari este Legea 196/2018, actualizată în 2022.

Pașii pentru înființarea unei asociații de proprietari

În primul rând, 50% + 1 dintre proprietarii din acel bloc trebuie să își dea acordul pentru înființarea asociației. Dacă acest procent + 1 nu este întrunit, nu se poate înființa o asociație de proprietari, sub nicio formă.

În cazul în care această condiție este îndeplinită și s-au adunat semnăturile necesare, proprietarii din acel bloc decid:

 • persoana responsabilă cu întocmirea și depunerea actelor viitoarei asociații,
 • stabilirea termenului de finalizare a procedurii,
 • data următoarei adunări de constituire,
 • modul în care proprietarii din bloc vor deconta cheltuielile generate de întocmirea asociației.

Documentele care trebuie să reiasă după întrunirile și convocările proprietarilor sunt:

 • cererea tip pentru înființarea asociației,
 • statutul asociației de proprietari,
 • acordul de asociere,
 • procesul verbal al adunării de constituire,
 • tabelul nominal cu proprietarii din bloc și semnăturile acestora,
 • extrasul de carte funciară pentru condomiu (cel primit la cumpărarea apartamentului de către fiecare proprietar),
 • tabelul convocator pentru constituirea Adunării Generale,
 • alte anexe necesare în funcție de fiecare situație în parte,
 • dovada plății taxei de timbru judiciar.

Cu aceste acte, persoana delegată va merge la instanța de judecătorie pe raza căreia se află imobilul respectiv. În urma obținerii încheierii judecătorești favorabile, asociația de proprietari nou-înființată trebuie înregistrată la autoritățile fiscale pe raza cărora se află imobilul.

Vrei să înființezi o asociație de locatari în Timișoara? Aici găsești mai multe informații oferite de Primăria Timișoara. Iar dacă vrei să scapi de orice grijă, angajează o echipă de profesioniști care să se ocupe de întreg demersul în locul tău. Corsim Timișoara – servicii de înființări asociații de proprietari în Timișoara la cele mai mici costuri!

servicii infiintare firme ieftin inTimisoara

Pași necesari după înființarea asociației de proprietari

Acum că asociația de locatari este înființată și înregistrată fiscal, mai sunt necesari următorii pași pentru a intra în legalitate și a funcționa transparent:

 • se înființează regulamentul de funcționare al condominiului, în care sunt trecute regulile privitoare la drepturile și obligațiile locatarilor, precum și sancțiunile aplicabile,
 • se achiziționează formularele tipizate necesare bunei funcționări a asociației: cererea de înscriere în cadrul asociației de proprietari, tipizat pentru notificarea locatarilor cu restanță de plată, cereri tipizate pentru scutirea de plată a unor anumite categorii de locatari în condițiile legii, formulare tipizate pentru contestația sumelor de plată, formulare tipizate pentru cererea de restituire a fondului de rulment etc.
 • se începe strângerea fondurilor de la locatari: fondul de rulment, fondul de reparații, fondurile speciale pentru alte lucrări – bineînțeles, în conformitate cu sumele stabilite în actele de constituire a asociației de proprietari.

 

Acum știi care sunt în linii mari pașii pentru a înființa o asociație de locatari. Ai nevoie de ajutor sau de consultanță fiscală sau juridică? Echipa Corsim este aici pentru tine oricând!

Leave a comment

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II