1. Informatii SRL-D:

Avantajele infiintarii unui SRL-D sunt urmatoarele:

Acordarea unei alocatii financiare nerambursabile maxim 10000 Euro (echivalentul in lei)
reprezentand cel mult 50% din valoarea proiectului aferent planului de afaceri;
garantii acordate de FNGCIMM; pentru creditele contractate de beneficiari in vederea
realizării planurilor de afaceri acceptate de AIPPIMM.

• scutirea de la plata contributiilor de asigurari sociale datorate de angajatori, potrivit legii,
pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult patru salariati, care sunt angajati pe
perioada nedeterminata.
• nu exista taxa de inregistrare pentru societatile comerciale tip SRL-D;

Conditiile care trebuiesc indeplinite de persoana care doreste sa infiinteze o firma de timp SRL-D:
• anterior datei inmatricularii societatii in registrul comertului, nu a mai detinut si nu detine
calitatea de actionar, asociat sau membru al organelor de conducere ale unei intreprinderi
constituite in Spatiul Economic European.
Obligatii specifice:
• sa angajeze, cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga si sa
mentina in activitate cel putin 2 (doi) salariati;
• sa reinvesteasca, anual, cel putin 50% din profitul realizat in anul fiscal precedent.
Cheltuieli eligibile:
• Investitii: active corporale (terenuri, construcţii, mobilier, echipament tehnologic,
mijloace de transport doar în directă legătură cu activităţile codului CAEN cu care se
accesează programul ) şi active necorporale (site, brevete, licenţe, francize).
• Cheltuieli operaţionale: materii prime, stocuri, salarii (valoarea netă), chirie, utilităţi,
publicitate, consultanţă realizare plan de afacere (singura cheltuială eligibilă ce poate fi
efectuată înaintea obţinerii finanţării)

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II