Cazier fiscal pentru administratorul firmei, daca firma are sediul expirat ?

DA, potrivit legii nr.207/2015,art.92alin (1), litera g. REGISTRUL COMERTULUI transmite la ANAF lista cu societatiile care au sediile expirate iar ANAF transmite catre CONTRIBUABILI notificarea cu termen de 15 zile pentru prelungirea sediului.

Daca sediul nu este prelungit, Registrul COMERTULUI dizolva societatea si ANAF introduce societatea in Registrul firmelor inactive, acest fapt inseamna:

1.ridicarea dreptului de a deduce TVA;

2.cazier fiscal Administratorului Societatii;

3.practic societatea nu mai poate functiona .

 

ART. 92 Registrul contribuabililor/plătitorilor inactivi/reactivaţi
(1) Contribuabilul/Plătitorul persoană juridică sau orice entitate fără personalitate juridică este declarat inactiv şi îi sunt aplicabile prevederile din Codul fiscal privind efectele inactivităţii dacă se află în una dintre următoarele situaţii:

  1. a) nu îşi îndeplineşte, pe parcursul unui semestru calendaristic, nicio obligaţie declarativă prevăzută de lege;
  2. b) se sustrage controalelor efectuate de organul fiscal central prin declararea unor date de identificare a domiciliului fiscal care nu permit organului fiscal identificarea acestuia;
  3. c) organul fiscal central constatată că nu funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
  4. d) inactivitatea temporară înscrisă la registrul comerţului;
  5. e) durata de funcţionare a societăţii este expirată;
  6. f) societatea nu mai are organe statutare;
  7. g) durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu social este expirată.
Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II