Autorizare activitati

Documente necesare(în original):

*Certificate constatatoare pentru reautorizare (dacă este cazul)

Documente necesare(în copie):

*certificat de înregistrare

*carte de identitate asociați/administratori

*ultimul act constitutiv actualizat

Gheorghian Dana

Consultant

0786 208 566
office.corsim@gmail.com

Send a Request

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II