Acte necesare obţinerii

AVIZULUI PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ TIP MESH, BANNER, STEAGURI PUBLICITARE PE STALPI SAU PE SUPORTI INDEPENDENTI EXISTENTI, INDICATOARE PUBLICITARE DIRECTIONALE, MONTARE CORTURI PENTRU CAMPANII UMANITARE

•cerere tip;
•certificatul de înregistrare a firmei de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
•carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
•documentatie privind rezistenta elementelor de sustinere (intocmita de un inginer constructor, proiectant cu drept de semnatura) care cuprinde schiţa sistemelor publicitare şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni, sistem de prindere a sistemului publicitar, plan de situaţie scara 1:500 , plan de încadrare în zonă, scara 1:5000;
•extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile sau contract de inchiriere in termen a spatiului/stalpului unde va fi montat sistemul publicitar;
•acordul proprietarului suportului (cladirii,stalpilor ) pentru montare sisteme publicitare iar in cazul in care proprietar este Municipiul Timisoara, se va solicita acordul Municipiului Timisoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
•avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
•contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate

 

Acte necesare obţinerii

AVIZULUI PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ TIP STRUCTURI PUBLICITARE AUTOPORTANTE SI A PROIECTELOR PUBLICITARE SPECIALE :

•cerere tip;
•certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
•carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
•documentatie tehnica intocmita de un arhitect cu drept de semnatura care cuprinde schiţa sistemelor publicitare şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni, sistem de prindere a sistemului publicitar, plan de situaţie scara 1:500, plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
•extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile sau contract de inchiriere in termen a spatiului unde va fi montat sistemul publicitar in cazul in care este montat pe teren proprietate personala;
•acordul proprietarului suportului (clădiri, stâlpi) pentru montare sisteme publicitare, iar in cazul in care proprietar este Municipiul Timisoara, se va solicita acordul Municipiului Timisoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse ;
•avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
•extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea şi valabilitatea acestuia.
•contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate.

Acte necesare obţinerii

AVIZULUI PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ FIRME INSCRIPTIONATE PE VITRINE/USI DE ACCES, AUTOCOLANTE PE GEAMURI SAU ELEMENTE DE IMPREJMUIRE,AFIŞ – AUTOCOLANT

•cerere tip;
•certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
•carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
•schiţa sistemului publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni;
•plan de situaţie scara 1:500 şi plan de încadrare în zonă scara 1:5000;
•extras de carte funciara nu mai vechi de 30 zile sau contract de inchiriere in termen a spatiului unde va fi montat sistemul publicitar, iar in cazul in care proprietar este Municipiul Timisoara, se va solicita acordul Municipiului Timisoara prin Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse ;
•acordul proprietarului cladirii pentru montare sisteme publicitare;
•avizul Direcţiei pentru Cultură, Culte şi Patrimoniu Cultural Naţional a judeţului Timiş (dacă este cazul) pentru montare sisteme publicitare în zona de monumente istorice;
•extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea şi valabilitatea acestuia.
•contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate

Acte necesare obţinerii

AVIZULUI PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ TIP PANOU PUBLICITAR MOBIL 0,5*0,9 PE TROTUARE CU LATIME MINIMA 2 M;

•cerere tip;
•certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constatator pentru sediul social sau secundar in dreptul caruia va fi amplasat panoul mobil
•carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
•schiţa sistemului publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
•plan de situaţie scara 1:500 şi plan de încadrare în zonă scara 1:5000;

Acte necesare obţinerii

AVIZULUI PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ PENTRU DISTRIBUIRE AFISE/FLYERE PE DOMENIUL PUBLIC/PRIVAT

•cerere tip;
•aviz favorabil de la Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice pe raza Municipiului Timisoara.
•certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + Certificat constator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
•carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica (Carte identitate – pentru persoanele imputernicite sa distribuie afise/flyere)
•sistemul publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
•acordul proprietarului terenului/spatiului pentru distribuire afise/flyere pe proprietate privata.

Acte necesare obţinerii

AVIZULUI PENTRU PUBLICITATE TEMPORARĂ PENTRU VEHICULE PUBLICITARE (AUTOMOBIL, BICICLETĂ ETC), CARAVANA PUBLICITARĂ (CU DURATA DE VALABILITATE DE O ZI) ŞI PE MIJLOACE DE TRANSPORT IN COMUN;

•cerere tip;
•certificatul de înregistrare a firmei obţinut de la Oficiul Registrului Comertului + certificat constatator pentru sediul secundar, dacă este cazul;
•carte identitate in cazul in care solicitantul este persoana fizica;
•schiţa sistemului publicitar şi enunţul mesajului publicitar, dimensiuni ale acestuia;
•contract cu proprietarul mijloacelor de transport in comun pentru montare sisteme publicitare;
•extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea şi valabilitatea acestuia;
•traseu caravana vehicule publicitare aprobat in prealabil de Comisia de Circulatie.
•contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate
7. Acte necesare pentru PRELUNGIRE AVIZ- PUBLICITATE TEMPORARĂ
•cerere tip – completată de beneficiar;
•acordul iniţial, în original;
•aviz favorabil de la Comisia de avizare a cererilor de organizare a adunarilor publice pe raza Municipiului Timisoara;
•extras din contractul de publicitate din care să rezulte valoarea şi valabilitatea acestuia.
•contract de publicitate semnat de parti: prestatorul si beneficiarul serviciilor de publicitate

Istrate Adriana

Consultant 0752 139 873 corsimconsulting@gmail.com

Send a Request

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II