​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​​​ Va​​ anuntam​​ ca​​ s-a​​ deschis​​ PROGRAMUL​​ OPERATIONAL​​ REGIONAL,

​​ Axa​​ prioritara​​ 2- ​​​​ Imbunatatirea​​ competitivitatii​​ intreprinderilor​​ mici​​ si​​ mijlocii,

​​ Prioritatea​​ de​​ investitii​​ 2.1- ​​​​ Promovarea​​ spiritului​​ antreprenorial​​ in​​ special​​ prin​​ facilitarea​​ exploatarii​​ economice​​ a​​ ideilor​​ noi​​ si​​ prin​​ incurajarea​​ crearii​​ de​​ noi​​ intreprinderi,​​ inclusiv​​ prin​​ incubatoare​​ de​​ afaceri

2.1​​ A​​ Microintreprinderi

POR​​ 2.1A –​​ conditii​​ principale:

 • Firma​​ existenta​​ de​​ minim​​ 1​​ an;

 • Minim​​ un​​ angajat​​ la​​ momentul​​ depunerii​​ proiectului;

 • Punctul​​ de​​ lucru​​ unde​​ se​​ va​​ implementa​​ proiectul​​ in​​ mediul​​ URBAN

 • ​​ (Nord​​ Est,​​ Sud​​ Est,​​ Sud​​ Vest​​ Oltenia,​​ Vest,​​ Centru);

 • Firma​​ a​​ inregistrat​​ profit​​ din​​ exploatare​​ la​​ sfarsitul​​ ultimului​​ exercitiu​​ financiar;

 • Firma​​ se​​ incadreaza​​ in​​ categoria​​ microintreprinderilor;

 • Finantare​​ de​​ pana​​ la​​ 90%,​​ maxim​​ 200.000​​ Euro,​​ minim​​ 25.000​​ Euro;

Ajutor​​ financiar​​ nerambursabil:

 • Intensitatea​​ finantarii​​ –​​ maxim​​ 90%​​ din​​ totalul​​ cheltuielilor​​ eligibile​​ si​​ nu​​ va​​ depasi​​ 200.000​​ Euro/beneficiar

Solicitanti​​ /​​ beneficiari​​ eligibili:

 • Microintreprinderile (0-9​​ angajati)

Perioada​​ de​​ implementare:

 • Maxim​​ 12​​ luni​​ pentru​​ proiectele​​ care​​ includ​​ exclusiv​​ achizitia​​ de​​ echipamente

 • Maxim​​ 24​​ luni​​ pentru​​ proiectele​​ care​​ includ​​ lucrari​​ de​​ constructii​​ (constructie​​ noua,​​ extindere​​ sau​​ modernizare​​ constructie​​ existenta)

Criterii​​ generale​​ de​​ eligibilitate​​ (conditii​​ obligatorii​​ de​​ respectat):

 • Localizarea​​ proiectului​​ pentru​​ care​​ se​​ solicita​​ finantare​​ trebuie​​ sa​​ fie​​ in​​ spatiul​​ URBAN

 • Municipiul​​ Bucuresti,​​ Judetul​​ Ilfov​​ Regiunea​​ Sud​​ Muntenia,​​ ITI​​ Delta​​ Dunarii,​​ Nord​​ Vest,​​ sunt​​ excluse​​ de​​ la​​ finantare 

 • La​​ momentul​​ depunerii​​ solicitantul​​ nu​​ trebuie​​ sa​​ aiba​​ datorii​​ restante​​ la​​ bugetul​​ de​​ stat,​​ nu​​ trebuie​​ sa​​ fie​​ in​​ dizolvare,​​ lichidare​​ sau​​ faliment

Cheltuieli​​ eligibile (cheltuieli​​ din​​ care​​ se​​ va​​ rambursa/deconta​​ maxim​​ 90%,​​ nerambursabil):

 • Constructia,​​ extinderea​​ si/sau​​ modernizarea​​ si​​ dotarea​​ spatiilor​​ de​​ productie/servicii

 • Achizitionarea​​ si​​ costurile​​ de​​ instalare,​​ pentru​​ utilaje,​​ instalatii​​ si​​ echipamente​​ noi

 • Investitii​​ intangibile:​​ achizitionarea​​ sau​​ dezvoltarea​​ de​​ software​​ si​​ achizitionarea​​ de​​ brevete,​​ licente,​​ drepturi​​ de​​ autor,​​ marci

Dotarea​​ cu​​ echipamente,​​ exemple:

 • Echipamente,​​ utilaje,​​ instalatii​​ folosite​​ direct​​ in​​ fluxul​​ tehnologic;

 • Achizitionarea​​ de​​ echipamente​​ IT​​ tehnica​​ de​​ calcul;

 • Achizitionarea​​ de​​ echipamente​​ tehnologice​​ masini,​​ utilaje​​ si​​ instalatii​​ de lucru-inclusivsoftware-ul​​ aferent,​​ aparate​​ si​​ instalatii​​ de​​ masurare,​​ control​​ si​​ reglare​​ necesare​​ desfasurarii​​ activitatilor​​ pentru​​ care​​ a​​ solicitat​​ finantare;

 • Dotarea​​ cu​​ echipamente​​ de​​ birotica​​ necesare​​ desfasurarii​​ normale​​ a​​ activitatii;

 • Realizarea​​ de site-uri​​ pentru​​ prezentarea​​ activitatii​​ si​​ a​​ produselor​​ sau​​ serviciilor​​ promovate;

 • Achizitionarea​​ de​​ instalatii​​ /​​ echipamente​​ specifice​​ in​​ scopul​​ obtinerii​​ unei​​ economii​​ de​​ energie,​​ precum​​ si​​ sisteme​​ care​​ utilizeaza​​ surse​​ regenerabile​​ /​​ alternative​​ de​​ energie​​ pentru​​ eficientizarea​​ activitatilor​​ pentru​​ care​​ a​​ solicitat​​ finantare,​​ etc.

Cheltuieli​​ /​​ activitati​​ NEeligibile​​ (suportate​​ exclusiv​​ din​​ resurse​​ proprii):

 • Cheltuieli​​ cu​​ achizitionarea​​ de​​ bunuri​​ si​​ echipamente​​ ”second​​ hand”;

 • Cheltuieli​​ efectuate​​ inainte​​ de​​ semnarea​​ contractului​​ de​​ finantare​​ a​​ proiectului​​ cu​​ exceptia​​ costurilor​​ de​​ consultanta,​​ proiectare,​​ taxe​​ si​​ avize​​ necesare​​ proiectului;

 • Cheltuieli​​ cu​​ achizitia​​ mijloacelor​​ de​​ transport​​ pentru​​ uz​​ personal​​ si​​ pentru​​ transport​​ persoane;

 • Cheltuieli​​ cu​​ investitiile​​ ce​​ fac​​ obiectul​​ dublei​​ finantari​​ care​​ vizeaza​​ aceleasi​​ costuri​​ eligibile;

 • Cheltuieli​​ in​​ conformitate​​ cu​​ art.​​ 69,​​ alin​​ (3)​​ din​​ R​​ (UE)​​ nr.​​ 1303/2013​​ si​​ anume:

  • dobânzi​​ debitoare;

  • achizitionarea​​ de​​ terenuri​​ construite​​ si​​ neconstruite;

Documente​​ utile

Fisa​​ prezentare​​ POR​​ 2.1A

Fisa​​ masurii​​ POR​​ 2.1​​ –​​ Imbunatatirea​​ competitivitatii​​ intreprinderilor​​ mici​​ si​​ mijlocii​​ 

Ajutor​​ financiar​​ nerambursabil:​​ 

-​​ Intensitatea​​ finantarii​​ –​​ maxim​​ 90%​​ din​​ totalul​​ cheltuielilor​​ eligibile​​ si​​ nu​​ va​​ depasi​​ 200.000​​ Euro/beneficiar

​​ Solicitanti​​ /​​ beneficiari​​ eligibili:

​​ -​​ Microintreprinderile​​ (0-9​​ angajati)

​​ Perioada​​ de​​ implementare:​​ 

-​​ Maxim​​ 12​​ luni​​ pentru​​ proiectele​​ care​​ includ​​ exclusiv​​ achizitia​​ de​​ echipamente

​​ -​​ Maxim​​ 24​​ luni​​ pentru​​ proiectele​​ care​​ includ​​ lucrari​​ de​​ constructii​​ (constructie​​ noua,​​ extindere​​ sau​​ modernizare​​ constructie​​ existenta)

​​ Criterii​​ generale​​ de​​ eligibilitate​​ (conditii​​ obligatorii​​ de​​ respectat):

​​ -​​ Localizarea​​ proiectului​​ pentru​​ care​​ se​​ solicita​​ finantare​​ trebuie​​ sa​​ fie​​ in​​ spatiul​​ URBAN

​​ -​​ Municipiul​​ Bucuresti​​ si​​ Judetul​​ Ilfov​​ sunt​​ excluse​​ de​​ la​​ finantare​​ (proiectele​​ din​​ Bucuresti​​ si​​ din​​ Ilfov​​ nu​​ sunt​​ eligibile)

​​ -​​ La​​ momentul​​ depunerii​​ solicitantul​​ nu​​ trebuie​​ sa​​ aiba​​ datorii​​ restante​​ la​​ bugetul​​ de​​ stat,​​ nu​​ trebuie​​ sa​​ fie​​ in​​ dizolvare,​​ lichidare​​ sau​​ faliment

​​ Cheltuieli​​ eligibile​​ (cheltuieli​​ din​​ care​​ se​​ va​​ rambursa/deconta​​ maxim​​ 90%,​​ nerambursabil):

​​ -​​ Constructia,​​ extinderea​​ si/sau​​ modernizarea​​ si​​ dotarea​​ spatiilor​​ de​​ productie/servicii

​​ -​​ Achizitionarea​​ si​​ costurile​​ de​​ instalare,​​ pentru​​ utilaje,​​ instalatii​​ si​​ echipamente​​ noi

​​ -​​ Investitii​​ intangibile:​​ achizitionarea​​ sau​​ dezvoltarea​​ de​​ software​​ si​​ achizitionarea​​ de​​ brevete,​​ licente,​​ drepturi​​ de​​ autor,​​ marci

​​ -​​ Dotarea​​ cu​​ echipamente,​​ exemple:​​ 

​​ Echipamente,​​ utilaje,​​ instalatii​​ folosite​​ direct​​ in​​ fluxul​​ tehnologic;

​​ ​​ Achizitionarea​​ de​​ echipamente​​ IT​​ tehnica​​ de​​ calcul;​​ 

​​ Achizitionarea​​ de​​ echipamente​​ tehnologice​​ masini,​​ utilaje​​ si​​ instalatii​​ de​​ lucru-inclusiv​​ software-ul​​ aferent,​​ aparate​​ si​​ instalatii​​ de​​ masurare,​​ control​​ si​​ reglare​​ necesare​​ desfasurarii​​ activitatilor​​ pentru​​ care​​ a​​ solicitat​​ finantare;

​​ ​​ Dotarea​​ cu​​ echipamente​​ de​​ birotica​​ necesare​​ desfasurarii​​ normale​​ a​​ activitatii;

​​ ​​ Realizarea​​ de​​ site-uri​​ pentru​​ prezentarea​​ activitatii​​ si​​ a​​ produselor​​ sau​​ serviciilor​​ promovate;​​ 

​​ Achizitionarea​​ de​​ instalatii​​ /​​ echipamente​​ specifice​​ in​​ scopul​​ obtinerii​​ unei​​ economii​​ de​​ energie,​​ precum​​ si​​ sisteme​​ care​​ utilizeaza​​ surse​​ regenerabile​​ /​​ alternative​​ de​​ energie​​ pentru​​ eficientizarea​​ activitatilor​​ pentru​​ care​​ a​​ solicitat​​ finantare,​​ etc.

​​ Cheltuieli​​ /​​ activitati​​ NEeligibile​​ (suportate​​ exclusiv​​ din​​ resurse​​ proprii):

​​ -​​ Cheltuieli​​ cu​​ achizitionarea​​ de​​ bunuri​​ si​​ echipamente​​ ”second​​ hand”;

​​ -​​ Cheltuieli​​ efectuate​​ inainte​​ de​​ semnarea​​ contractului​​ de​​ finantare​​ a​​ proiectului​​ cu​​ exceptia​​ costurilor​​ de​​ consultanta,​​ proiectare,​​ taxe​​ si​​ avize​​ necesare​​ proiectului;

​​ -​​ Cheltuieli​​ cu​​ achizitia​​ mijloacelor​​ de​​ transport​​ pentru​​ uz​​ personal​​ si​​ pentru​​ transport​​ persoane;​​ 

-​​ Cheltuieli​​ cu​​ investitiile​​ ce​​ fac​​ obiectul​​ dublei​​ finantari​​ care​​ vizeaza​​ aceleasi​​ costuri​​ eligibile;

​​ -​​ Cheltuieli​​ in​​ conformitate​​ cu​​ art.​​ 69,​​ alin​​ (3)​​ din​​ R​​ (UE)​​ nr.​​ 1303/2013​​ si​​ anume:

​​ ​​ dobânzi​​ debitoare;​​ 

​​ achizitionarea​​ de​​ terenuri​​ construite​​ si​​ neconstruite;​​ 

​​ taxa​​ pe​​ valoarea​​ adaugata,​​ cu​​ exceptia​​ cazului​​ in​​ care​​ aceasta​​ nu​​ se​​ poate​​ recupera​​ in​​ temeiul​​ legislatiei​​ nationale​​ privind​​ TVA-ul​​ sau​​ a​​ prevederilor​​ specifice​​ pentru​​ instrumente​​ financiare;

Alte​​ informatii​​ relevante​​ -​​ lansarea​​ sesiunii​​ de​​ depunere​​ a​​ proiectelor​​ este​​ estimata​​ pentru​​ perioada​​ Septembrie​​ –​​ Noiembrie;

​​ -​​ selectia​​ la​​ finantare​​ a​​ proiectelor​​ depuse​​ se​​ face​​ in​​ baza​​ unui​​ punctaj​​ acordat​​ proiectelor;​​ in​​ acest​​ context,​​ este​​ necesara​​ o​​ evaluare​​ initiala​​ a​​ punctajului​​ obtinut​​ pentru​​ a​​ estima​​ realist​​ sansele​​ la​​ finantare

​​ -​​ termenul​​ mediu​​ necesar​​ intocmirii​​ documentatiei​​ de​​ proiect​​ este​​ 3-5​​ saptamâni.​​ -​​ pentru​​ proiectele​​ ce​​ includ​​ lucrari​​ de​​ constructii,​​ in​​ vederea​​ depunerii​​ proiectului​​ sunt​​ necesare:​​ documentatie​​ tehnica​​ intocmita​​ de​​ proiectant​​ –​​ la​​ stadiul​​ SF;​​ certificat​​ de​​ urbanism;​​ o​​ serie​​ de​​ avize​​ tehnice​​ specificate​​ in​​ certificatul​​ de​​ urbanism.

 

Grila​​ Punctaj​​ ,​​ in​​ anexa

Ghidul​​ solicitantului

 

Descarcă ANEXA 4 de aici  și ghidul solicitantului de aici

Leave a comment

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II