Ai avut o firmă și, din diverse motive personale sau financiare, dorești să o închizi. Cum faci acest lucru? Ce acte sunt necesare pentru închiderea unei firme? Care este procedura și cât durează până dispare societatea? Află totul din acest articol!

Închiderea unei firme

O firmă se închide în 3 moduri:

 • de drept (durata de viață a acelei companii, specificată în Actul Constitutiv, s-a încheiat),
 • voluntar (la cererea ta, din motivele știute de tine) sau
 • pe cale judiciară (în cazul falimentului).

De fapt, termenul oficial al închiderii unei societăți este cel de „radiere”. Radierea unei companii semnifică încetarea activității și dispariția acelei companii ca formă juridică, ștergerea ei din Registrul Comerțului. Radierea unei companii se face în două etape:

 • dizolvarea acelei firme și
 • lichidarea ei.

Totuși, o firmă nu se radiază nici foarte simplu, nici foarte repede. În primul rând, pentru a putea fi radiată, o firmă nu trebuie să aibă datorii. Cât durează procedura? De la câteva luni până la câțiva ani, în funcție de situația fiecărei firme în parte.

procedura inchidere firma Timisoara - Corsim

Etapele radierii unei firme

Radierea unei firme este un proces de durată. În principiu, se vor respecta următoarele etape:

 • în cazul lichidării voluntare, un expert contabil va pregăti în prealabil toate actele firmei și va aduna toate documentele necesare pentru a începe lichidarea,
 • se redactează documentul numit Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor și se achită tariful de publicare a anunțului privind radierea firmei în Monitorul Oficial,
 • societatea intră în dizolvare,
 • se depun actele necesare pentru a dovedi situația financiară de lichidare și repartizarea activelor societății,
 • se depune cererea de radiere la ONRC, se confirmă publicarea situației financiare și se depune certificatul de înregistrare în original.

Acte necesare pentru închiderea unei firme

Iată actele care îți vor trebui pentru fiecare etapă din procesul de închidere a firmei, conform ONRC:

Etapa I 

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular;
 2. Hotărârea adunării generale a asociaţilor/acţionarilor/membrilor privind dizolvarea societății (original) – detalii și numirea lichidatorului (original) – detalii;
 3. Dacă este cazul,
  • dovada autorizațiilor/avizelor eliberate de autoritățile competente ca o condiție prealabilă înmatriculării/înregistrării în registrul comerțului, când emiterea unor astfel de autorizații/avize este prevăzută de lege,  dovezile privind îndeplinirea condițiilor prevăzute prin legi speciale, corespunzător domeniului de activitate, avizele prealabile prevăzute de legile speciale (în original sau copie certificată) – detalii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) – detalii;
 4. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Etapa II – detalii

 1. Cererea de înregistrare (original) – formular;
 2. Dovada publicării hotărârii adunării generale a asociaților/membrilor privind dizolvarea și numirea lichidatorului, efectuată prin grija personalului ORCT, din oficiu;
 3. Specimenul de semnătură a lichidatorului (original) – detalii;
 4. Autorizaţia eliberată de UNPIR şi, după caz, actul de identitate a lichidatorului (copie);
 5. Dacă este cazul:
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original) – detalii.

Etapa III

 1. Cererea de depunere şi menţionare acte (original) – formular;
 2. Situaţia financiară de lichidare şi repartizare a activului societății, certificată de către persoanele autorizate, potrivit legii (copie) – detalii;
 3. După caz, raportul cenzorilor sau raportul auditorilor financiari (original);
 4. Dacă este cazul, darea de seamă asupra gestiunii administratorilor, respectiv a directoratului, dacă unul sau mulţi administratori din SA şi SCA au fost numiţi lichidatori (original) – detalii;
 5. Dovezile privind plata tarifului legal – detalii:

Etapa IV – detalii

 1. Cererea de radiere (original) – formular;
 2. Dovada publicării situaţiei financiare de lichidare şi repartizare a activelor, aprobată de asociaţi/membri, efectuată de către ORCT, din oficiu;
 3. Raportul lichidatorului (original);
 4. Dacă este cazul:
  • hotărârea judecătorească de închidere a procedurii insolvenţei sau falimentului şi de dispunere a radierii;
  • dovada privind împuternicirea persoanei desemnate să îndeplinească formalitățile legale (original);
  • dovada privind plata tarifului poştal, în original sau în copie certificată – detalii.

cum inchid o firma Timisoara - Corsim

Servicii radiere firme în Timișoara

Sună complicat? Chiar este, cel puțin pentru partea care necesită un expert contabil. Însă nu îți face griji! Corsim are toată echipa la dispoziția ta! Ne ocupăm de radieri firme în Timișoara pas cu pas, până la finalizarea procedurii, iar tu răsufli ușurat!

Leave a comment

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II