[wptab name=’Fonduri UE pentru IMM’]

Fonduri Europene IMM-uri.

Doua noi programe cu finantare pala la 80% nerambursabili.

 1. Programul  de dezvoltare si modernizare a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata( Comert):

Cine poate sa acceseze acest proiect?

Pentru obtinerea finantarii, firmele solicitante trebuie sa indeplineasca mai multe conditii, dintre care, cele mai importante, sunt urmatoarele:

 •  sunt SRL sau SRL-D
 •  au cel putin 2 ani calendaristici de la data infiintarii in momentul completarii online a planului de investitii

Cati bani pot sa obtina?

80.000 de lei este suma primita maximum in cadrul Programului Comert.  Procentul de contributie din partea statului este diferit, in functie de tipul de intreprindere. Astfel, cei 80.000 de lei, pot reprezenta :

 •  80% din valoarea proiectului in cazul unei microintreprinderi (maximum 9 angajati si cifra de afacere de maximum 2 milioane de euro) ,
 •  70% pentru intreprinderi mici
 •  60% pentru intreprinderi mari.

 Diferenta, de pana la 100%, precum si TVA-ul sunt suportate de catre beneficiar.

[/wptab]

[wptab name=’Pe ce pot Cheltui Banii?’]

Cum poti cheltui acesti bani?

Categoriile de cheltuieli eligibile cuprind:

 •       Echipamente IT
 •       Cititoare de cod de bare
 •       Cantare electronice
 •       Aparate de marcat electronice fiscale
 •       Echipamente tehnologice masini, utilaje
 •       Electro si motostivuitoare
 •       Active necorporale: brevete, licente, francize, software comert online
 •       Certificarea unui sistem de management al calitatii
 •       Realizarea unui site
 •       Echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie
 •       Promovarea online a activitatilor de comercializare
 •       Consultanta pentru intocmirea documentatiei

Banii sunt cheltuiti intr-o singura transa, in maximum 60 de zile de la momentul semnarii contractului de finantare.

[/wptab]

[wptab name=’Facilitatile Programului’]

2. Programul START (Programului pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului la finanţare ) :

Facilităţi:

         Veţi beneficia de o Alocaţie financiară nerambursabilă (AFN) de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 Lei/beneficiar

         Puteţi solicita un credit bancar de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 50.000 Lei/ beneficiar, acordat de institutia de credit partenera a AIPPIMM. Creditul bancar acordat va fi garantat în proportie de 80%.

 Daca nu doriti sa solicitati credit bancar, veti prezenta o contributie proprie de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Conditii de eligibilitate pentru Programul START:

 • societatea are cel mult 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online a planului de afaceri şi obiectul de activitate pe care accesează este eligibil în cadrul Programului;

 •  nu are datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru; Solicitanţii care au datorii eşalonate, conform certificatelor de atestare fiscală, nu sunt eligibili pentru a accesa Programul;

 • nu se află în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită,  închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii;

[/wptab]

[wptab name=’Cheltuieli Eligibile’]

Categorii de cheltuieli eligibile:

a)      Echipamente tehnologice, maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent , (cu exceptia: jocuri de noroc mecanice, electrice, electronice, mese de biliard, instrumente şi automate muzicale);

b)      Aparate şi instalaţii de măsură, control şi reglare;

c)      Mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3, cu exceptia vehiculelor de teren simbol G, conform Ordinului MLPTL 211/2003 cu modificările şi completările ulterioare) sau microbus transport persoane, în strictă legătură cu activitatea/activităţile pe care s-a accesat programul.

d)     Licenţe, brevete, mărci, francize, etichetare ecologică, software;

e)      Achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/copiator/multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, etc.) Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă.

f)       Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă  destinaţie locativă,trebuie să fie noi (cu excepţia spaţiilor comerciale achiziţionate de pe piaţă), montate şi puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;

g)      Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu completarile şi modificările ulterioare;

h)      Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii decontului şi menţinut funcţional următorii 3 ani.  Se consideră cheltuială eligibilă şi taxa de achiziţionare a domeniului Internet, precum şi achiziţionarea softului pentru comerţul on-line;

i)        Achiziţionarea de instalaţii/echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse  regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;

j)        Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic (nu mai mult de 15% din valoarea cheltuielilor eligibile);

k)      Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program, (nu mai mult de 10% din valoarea cheltuielilor eligibile).

Completati formularul din partea dreapta pentru consultanta si indrumare gratuita pe subiectul atragerii de Fonduri Europene .

[/wptab]
[end_wptabset]

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II