În acest articol am explicat pe larg ce este o unitate protejată autorizată și care sunt avantajele ei. Astăzi, îți vom explica detaliat cum te autorizezi ca unitate protejată. Citește în continuare!

Cum te autorizezi ca unitate protejată?

Dacă vrei să te autorizezi ca unitate protejată, ar trebui să ai în vedere următoarele aspecte:

1. Cine se poate autoriza ca unitate protejată?

Se pot autoriza ca unități protejate entitățile care îndeplinesc cerințele de mai jos:

 • entități de drept public sau privat,
 • au gestiune proprie,
 • au minimum 3 persoane cu certificat de handicap angajate, iar aceste persoane cu dizabilități reprezintă minimum 30% din numărul total de angajați.

2. Doar societățile comerciale se pot autoriza ca unitate protejată?

Nicidecum. De fapt, chiar și persoanele fizice se pot autoriza ca unități protejate. Unitățile protejate pot avea sau nu personalitate juridică. Așadar, se pot autoriza ca unitate protejată:

 • operatorii economici care au personalitate juridică,
 • secțiile, atelierele sau alte structuri fără personalitate juridică,
 • persoanele fizice.

Totuși, în cazul persoanelor fizice, există anumite condiții care trebuie îndeplinite. Află-le mai jos!

3. Cum te autorizezi ca unitate protejată pe persoană fizică?

Iată condițiile pe care o persoană fizică trebuie să le îndeplinească pentru a se putea autoriza ca unitate protejată:

 • trebuie să dețină un document legal ce atestă gradul de handicap sau invalitate gradul III – obligatoriu pentru toate cazurile de mai jos,
 • este autorizată în baza unei legi speciale să exercite activități independente, atât individual, cât și într-un cadru organizat (SRL, ONG, o secție dintr-o fabrică etc.) sau
 • este persoană fizică autorizată (PFA) sau
 • este titularul unei întreprinderi individuale (II) sau întreprinderi familiale (IF).

cum te autorizezi unitate protejata persoana fizica - Corsim

4. Actele necesare pentru a înființa o unitate protejată autorizată

Dosarul care se depune la ANDPDCA va trebui să cuprindă:

 1. cerere pentru eliberarea autorizației;
 2. act constitutiv/statut, act normativ/regulament de organizare și funcționare;
 3. certificat de înregistrare la Registrul Comerțului, certificat de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial în Registrul special eliberat de judecătorie;
 4. certificat constatator din care să rezulte activitățile desfășurate și codurile CAEN aferente, precum și adresele punctelor de lucru, după caz;
 5. actul din care reiese codul de înregistrare fiscală;
 6. copie de pe cartea de identitate, autorizație/atestat/aviz de liberă practică, orice document care să ateste înscrierea într-o formă de organizare, pentru exercitarea profesiei în baza unei legi speciale;
 7. un tabel cu domeniul/domeniile de activitate și personalul angajat, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 3 a procedurii de autorizare în vigoare;
 8. alte documente:
 • raport per salariat extras, după caz, din Registrul general de evidență a salariaților (REVISAL), pentru fiecare persoană cu handicap/invalidă gradul III, la data depunerii cererii de autorizare;
 • copii de pe contractele de muncă și fișele de post ale persoanelor cu handicap/invalide gradul III;
 • copii de pe documentele de încadrare în grad de handicap/invaliditate gradul III;
 • angajamentul reprezentantului legal al unității protejate de a informa Autoritatea cu privire la modificările în urma cărora condițiile de autorizare nu mai sunt îndeplinite sau cu privire la modificări ale documentelor prevăzute anterior, în maximum 5 zile lucrătoare de la data producerii acestor modificări.

Documentele trebuie semnate pe fiecare pagină de reprezentantul legal cu mențiunea “conform cu originalul”, dacă sunt transmise în format fizic. Dacă transmiterea documentelor se realizează prin e-mail, acestea sunt semnate cu semnătura digitală autorizată a reprezentantului legal și nu au mențiunea “conform cu originalul”. Structura de specialitate din cadrul ANDPDCA are termen de 20 de zile lucrătoare pentru a analiza dosarul înregistrat și pentru a propune președintelui acesteia eliberarea autorizației, în baza unei note. Fiecare autorizație este înregistrată în Registrul unităților protejate și are valabilitate 3 ani.

Concluzie: Cum te autorizezi ca unitate protejată?

Așa cum ne-am obișnuit în relația cu autoritățile, dosarul va fi stufos și procedura destul de birocratică. Totuși, nu îți pierde speranța! Noi, echipa de specialiști Corsim, ne ocupăm de totul pentru tine, de la A la Z! Îți oferim suport pentru autorizarea ca unitate protejată. Facem toate drumurile și demersurile necesare și pregătim toate actele în așa fel încât să obții autorizația rapid și simplu! Contactează-ne oricând! Consultanța este gratuită, întotdeauna!

servicii infiintare firme ieftin inTimisoara

Leave a comment

Inchidere, Modificare, Infiintare Firma, SRL, SRL-D, PFA, II