OBȚINERE PUNCT DE VEDERE/NEGAȚIE PRIVIND

SECURITATEA LA INCENDIU

Documente necesare:

*copie CUI

*copie extras CF

*copie contract de închiriere/comodat

*planuri de arhitectură,relevee, schițe ale spațiului/amenajări din care să reiasă exact suprafața desfășurată pentru care se solicită punctul de vedere(copie)

DOCUMENTELE SE DEPUN IN 2 EXEMPLARE

Trânc Alexandra

Consultant

0752 139 872
inchideri.corsim@gmail.com

Tel: 0752 139 872
Email: inchideri.corsim@gmail.com

Send a Request

Corsim - consultanta in afaceri